2 - 1 + 1 =, 4 - 2 + 2 =, 6 - 3 + 3 =, 8 - 4 + 4 =, 10 - 5 + 5 =, 12 - 6+6=, 14 - 7 + 7=, 16 - 8 + 8=, 18 - 9 + 9 =, 20 - 10 + 10=,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?