1) 58 a) ones b) tens c) hundreds 2) 95 a) ones b) tens c) hundreds 3) 45 a) ones b) tens c) hundreds 4) 512 a) ones b) tens c) hundreds 5) 59 a) ones b) tens c) hundreds 6) 352 a) ones b) tens c) hundreds 7) 598 a) ones b) tens c) hundreds 8) 501 a) ones b) tens c) hundreds 9) 835 a) ones b) tens c) hundreds 10) 754 a) ones b) tens c) hundreds

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?