1) CDEMA a) Caribbean Domestic Energy Management Agency b) Caribbean Disaster Emergency Management Agency  c) Caribbean Disaster Electrical Management Agency  d) Cable Delivery Energy Management Agency 2) CARPHA a) Caribbean Public Health Agency b) Caribbean Agricultural Pharmacy c) Caricom Public Health Agency d) Cities and Parks Health Agency 3) CMI  a) Caribbean Media Institute b) Caribbean Money Institute c) Caribbean Museum of Interest d) Caribbean Meteorological Institute 4) CEHI  a) Caribbean Environmental Health Institute b) Caribbean Environmental Hazard Institute c) Caribbean Energy and Health Institute d) Caribbean Environment & Homes Institution 5) CFNI a) Caribbean Food and Nutrition Institution b) Caribbean Food and Nutrients Institute c) Caribbean Food and Nutrients Institution d) Caribbean Food and Nutrition Institute 6) ACCP a) Assembly of Caribbean Cultural Partners b) Assembly of Caribbean Countries Prime Ministers c) Assembly of Caribbean Community Parliamentarians d) Assembly of Caribbean Children Programs 7) CARDI a) Caribbean Agricultural Research and Development Institute b) Caribbean Agricultural Research and Development Instution c) Caribbean Academy of Research and Dance Institute d) Caribbean Agency for Research and Development Institution 8) CKLNA a) Caribbean Kids Learning Network Agency b) Caribbean Kinetics Learning Network Agency c) Caribbean Knitting Learning Network Agency d) Caribbean Knowledge Learning Network Agency

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?