Odd Numbers: 3, 21, 9, 45, 27, 231, 159, 603, 2469, 739, Even Numbers: 2, 6, 24, 98, 210, 132, 578, 800, 36, 6008,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?