1) n__ a) ue b) ew c) u 2) ch__ a) ue b) ew c) u 3) bl__ a) ue b) ew c) u 4) thr__ a) ue b) ew c) u 5) st__-dent a) ue b) ew c) u 6) cl__ a) ue b) ew c) u 7) d__-ty a) ue b) ew c) u 8) scr__ a) ue b) ew c) u 9) dr__ a) ue b) ew c) u 10) gl__ a) ue b) ew c) u 11) t__-nic a) ue b) ew c) u 12) val-__ a) ue b) ew c) u 13) br__ a) ue b) ew c) u 14) fr__-gal a) ue b) ew c) u 15) m__-tant a) ue b) ew c) u 16) tr__ a) ue b) ew c) u 17) doc-__-ment a) ue b) ew c) u 18) st__ a) ue b) ew c) u

After 4.14 - Spelling Review - Long U sound- vowel team "ue" or "ew" or Open "u"

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?