1) 5 2) 7 3) 9 4) 10 5) 15 6) 6 7) 1 8) 17 9) 20

Super Minds 1. Unit 3. How many pets?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?