1) ο ψηλός a) b) c) 2) η ψηλή a) b) c) 3) ο χοντρός a) b) c) 4) η χοντρή a) b) c) 5) ο κοντός a) b) c) 6) η κοντή a) b) c) 7) η λεπτή a) b) c) 8) ο λεπτός a) b) c) 9) η καλή a) b) c) 10) ο καλός a) b) c) 11) το καλό a) b) c)

Υ4 - Επίθετα Γένη

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?