1) charge phone a) top up phone b) connect headphones c) charge phone

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?