Създаване на по-добри уроци по-бързо
Poprawnie: L, AL, OL, EL, LA, LE, LU, ALT, OLT, ELT, Niepoprawnie: , , , , , , ,
от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо