Създаване на по-добри уроци по-бързо
Prawda: milk, cheese,  chicken, chips, juice, bread, Fałsz: chips, soup, water, chicken, butter, salad,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо