Създаване на по-добри уроци по-бързо
صحيح: بابُ, تابَ, ثابَ, تاج, بارد, غير صحيح: أسد, توت, ثوبُ, تمر, بيت,

تميزمد الألف يوم الاثنين

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо