Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Me agacho y paro 5 veces en el lugar 2) Me paro bien derecho y empujo la pared contando hasta 5 3) Hago una pelota con plastlina/masa 4) Aplasto la masa en la mesa con cada mano 5) Salto con los dos pies en el lugar 5 veces 6) Salto con los dos pies y avanzo 7) Juego con una pelota 8) Hago un dibujo

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо