Създаване на по-добри уроци по-бързо
Group 1: clean, quiet, pretty, safe, friendly, modern, long, big, expensive, hot, Group 2: dirty, noisy, ugly, dangerous, unfriendly, old, short, small, cheap, cold,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо