Създаване на по-добри уроци по-бързо
eat - an ice cream, watch - TV, drink - milk, listen - to music, pick - flowers, tidy - my room, fly - a kite, go - to school, ride - a bike,

verbs Smiles 3 unit 8

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо