Създаване на по-добри уроци по-бързо
Wymagają przed sobą przecinka: ale, bo, chyba że, ponieważ, lecz, dlatego, jednak, mimo że, że, więc, zatem, toteż, natomiast, wobec tego, czyli, Nie stawiamy przed nimi przecinka: i, oraz, tudzież, albo, bądź, ani, lub, niż, ni,

Przed którymi spójnikami postawić przecinek?

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо