1) sugar a) a b) an c) some 2) salt a) a b) an c) some 3) honey a) a b) an c) some 4) apple a) a b) an c) some 5) cat a) a b) an c) some 6) pen a) a b) an c) some 7) books a) a b) an c) some 8) butter a) a b) an c) some 9) grapes a) a b) an c) some 10) bananas a) a b) an c) some 11) oil a) a b) an c) some 12) coffe a) a b) an c) some 13) cup of tea a) a b) an c) some 14) juice a) a b) an c) some 15) bottle of milk a) a b) an c) some 16) jur of jam a) a b) an c) some 17) chairs a) a b) an c) some 18) girl a) a b) an c) some 19) boys a) a b) an c) some 20) ham a) a b) an c) some 21) sandwich a) a b) an c) some 22) bar of soup a) a b) an c) some 23) socks a) a b) an c) some 24) snow a) a b) an c) some 25) glass a) a b) an c) some

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?