1) a horse a) ride b) go c) learn d) win 2) ice-skating a) ride b) go c) learn d) win 3) to play the guitar a) ride b) go c) learn d) win 4) a prize a) ride b) go c) learn d) win 5) a roller coaster a) ride b) go c) learn d) win 6) bungee jumping a) ride b) go c) learn d) win 7) a language a) ride b) go c) learn d) win 8) a race a) ride b) go c) learn d) win 9) in a hot-air balloon a) ride b) go c) learn d) win 10) snowboarding a) ride b) go c) learn d) win 11) to surf a) ride b) go c) learn d) win 12) a football match a) ride b) go c) learn d) win

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?