1) Знайди слово без помилок a) боршч b) борщ 2) Знайди слово без помилок a) Маринка b) сашко 3) Знайди слово без помилок a) синього b) синьово 4) Знайди слово без помилок a) свій b) сьвій 5) Знайди слово без помилок a) жовтий b) жовитий 6) Знайди слово без помилок a) сукня b) сукньа 7) Знайди слово без помилок a) коляру b) кольору 8) Знайди слово без помилок a) лйубить b) любить 9) Знайди слово без помилок. a) вулиця b) улиця 10) Знайди слово без помилок a) комірец b) комірець 11) Знайди слово без помилок a) Класна b) классна 12) Знайди слово без помилок a) робота b) работа 13) Знайди слово без помилок a) ведмідь b) видмідь 14) Знайди слово без помилок a) їдалня b) їдальня 15) Знайди слово без помилок a) шчука b) щука 16) Знайди слово без помилок a) сльози b) сьйози 17) Знайди слово без помилок a) павутиня b) павутиння 18) Знайди слово без помилок a) пір‘я b) пірья 19) Знайди слово без помилок a) батьківшчина b) Батьківщина 20) Знайди слово без помилок a) лялька b) лялка 21) Знайди слово без помилок a) светр b) світр 22) Знайди слово без помилок a) сніґ b) сніг 23) Знайди слово без помилок a) ґава b) гава 24) Знайди слово без помилок a) у нйого b) у нього 25) Знайди слово без помилок a) ґанок b) ганок 26) Знайди слово без помилок a) агрус b) аґрус 27) Знайди слово без помилок a) сьомий b) сйомий 28) Знайди слово без помилок a) гедзь b) ґедзь 29) Знайди слово без помилок a) ґудзик b) гудзик 30) Знайди слово без помилок a) буряк b) бур‘як 31) Знайди слово без помилок a) дзига b) дзиґа 32) Знайди слово без помилок a) хом‘як b) хомяк 33) Знайди слово без помилок a) гуси b) ґуси 34) Знайди слово без помилок a) сіл‘ b) сіль 35) Знайди слово без помилок a) помилка b) помылка 36) Знайди слово без помилок a) гілка b) ґілка 37) Знайди слово без помилок a) квітень b) квітен 38) Знайди слово без помилок a) ґарбуз b) гарбуз 39) Знайди слово без помилок a) Льоня b) Лёня 40) Знайди слово без помилок a) горщик b) горшчик 41) Знайди слово без помилок a) шчічки b) щічки 42) Знайди слово без помилок a) джміль b) джміл 43) Знайди слово без помилок a) палто b) пальто 44) Знайди слово без помилок a) березен b) березень 45) Знайди слово без помилок a) квітень b) квітен‘ 46) Знайди слово без помилок a) травен b) травень 47) Знайди слово без помилок a) здоров‘я b) здоровья 48) Знайди слово без помилок a) п‘ять b) пять 49) Знайди слово без помилок a) коріня b) коріння 50) Знайди слово без помилок a) виноґрад b) виноград

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?