Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) What is the meaning of the word mewling? a) spectacles b) crying of whimpering c) expressing mourning 2) What is the meaning of the word woeful? a) claves b) crying or whimpering  c) expressing mourning 3) What is the meaning of the word spectacles? a) eyeglasses b) crying or whimpering c) expressing mourning 4) What is the meaning of the word pantaloon? a) claves b) eyeglasses c) foolish old man 5) What is the meaning of the word merely? a) whimpering b) foolish old man c) nothing more than

Quiz No. 1 Seven Ages of Man

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо