Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Represento al 18 a) b) c) 2) Tengo 1 decena y 3 unidades a) b) c) 3) Tengo 9 unidades y 1 decena a) b) c) 4) Tengo 1 decena y 6 unidades a) b) c) 5) Tengo 1 unidad más que 11 a) b) c)

Representación de números

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо