Създаване на по-добри уроци по-бързо
Nonsense Words: mox, wigglet, shost, boffs, chams, krennist, Real Words: chips, pans, maps, hams, whiplash, panic,

Nonsense Words versus Real Words

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо