Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) CAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 2) INSECT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 3) WORM a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 4) CHAIR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 5) TEDDY BEAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 6) CLOCK a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 7) PLANT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 8) STUDENT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 9) FISH a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 10) PEN a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо