Създаване на по-добри уроци по-бързо
Can I help you?, Dave and I are having a baby!, Can I speak to Jenny, please?, I forgot your birthday, sorry!, I can't go out tonight, sorry., The printer isn't working., Have a good journey., We're going out to restaurant., Its a Park holiday on Tuesday..

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо