Създаване на по-добри уроци по-бързо
He's climbing slowly., She's talking loudly., He's crossing dangerously., She's swimming carefully., He's walking quickly., She's riding a bike dangerously..

I'M AT THE HOLIDAY PARK

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо