Създаване на по-добри уроци по-бързо
Push Up (x10), Crunch (x10), Squat (x10), Plank (x20 sec), Skip (x20), Stretching braccia (x20 sec), Stretching braccia (x20 sec), Stretching gambe (x20 sec), Stretching schiena (x20 sec), Stretching gambe (x20 sec).

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо