Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: Gadi has an old car., Gadi's car is red., Gadi's car can't go. , The big man is mad., The big man had a black car. , Incorrect: Gadi has a new car., Gadi's car is big., Gadi's car can go fast. , The big man is happy., The big man's car can't go. ,

Goals 1- Gadi's Car

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо