Създаване на по-добри уроци по-бързо
who you should be - кем тебе надо быть, I can wake you - Я могу разбудить тебя, And we all have a dream - У каждого из нас есть мечта, But come back from the stars - Но спустись с небес на землю, And baby don’t dream on - Малыш, хватит мечтать, Before the nightmare comes to play - Прежде чем начнется ночной кошмар,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо