Създаване на по-добри уроци по-бързо
GULLIVER ARRIVED IN THE LAND OF THE GIANTS. , THE GIANT HELD GULLIVER IN HIS HAND. , THE GIANT TOOK GULLIVER TO HIS FARM., NO, THE GIANT'S SON WASN'T FRIENDLY TO GULLIVER. , GULLIVER WAS SCARED WHEN HE SAW THE CAT. , THE BABY PUT GULLIVER IN HIS MOUTH BECAUSE HE THOUGHT HE COULD EAT IT. , THE FARMER'S DAUGHTER TAUGHT GULLIVER THEIR LANGUAGE., THE FARMER'S DAUGHTER WAS KIND TO GULLIVER. , GULLIVER SLEPT IN A TINY BED. , GULLIVER KILLED A GIGANTIC RAT WITH HIS SWORD. .

MAKING QUESTIONS GULLIVER'S TRAVELS

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо