Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) CAPPUCCETTO ROSSO SI SENTE.... a) b) 2) IL BAMBINO SI SENTE.... a) b) 3) IL BAMBINO E'.... a) b) 4) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 5) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 6) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 7) LA MAMMA E'.... a) b) 8) LA BIMBA E'.... a) b) 9) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 10) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 11) I BAMBINI SONO.... a) b) 12) LA BAMBINA E'.... a) b) 13) I BAMBINI SONO.... a) b) 14) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 15) I BAMBINI SONO.... a) b) c)

COMPRENDIAMO LE EMOZIONI

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо