Създаване на по-добри уроци по-бързо
классы, идентификаторы, псевдоклассы,

Найдите название трёх селекторов CSS

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо