Създаване на по-добри уроци по-бързо
paintbrush - Amy needed it to paint, paint - It went onto Amy's clothes, apron - Amy needed it for her Art class, but forgot at home., calculator - Amy needed it for her maths lesson, dictionary - Amy needed it for her English lesson, lunch box - Amy forgot it at home and had lunch with Max, PE kit - Amy needed it for her PE lesson, backpack - Amy forgot it at home. There was a lunch box, a calculator, a paintbrush, and an apron,

Crossword House and Home.

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо