Създаване на по-добри уроци по-бързо
serpiente - reptil, sapo - anfibio, caballo - mamífero, pájaro - ave, pez - peces,

ordena las fichas

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо