Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correcto: Tortuga, Tucán, Timón, toy story, Tambor, Incorrecto: Perro, Sapo, Koala, Mago, Kiwi,

Fonema T - APLASTA TOPOS

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо