1) Коя дума има повече срички? a) b) 2) Коя дума има повече срички? a) b) 3) Коя дума има повече срички? a) b) 4) Коя дума има повече срички? a) b) 5) Коя дума има повече срички? a) b) 6) Коя дума има повече срички? a) b) 7) Коя дума има повече срички? a) b) 8) Коя дума има повече срички? a) b) 9) Коя дума има повече срички? a) b) 10) Коя дума има повече срички? a) b)

Коя дума има повече срички?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?