Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Коя дума има повече срички? a) b) 2) Коя дума има повече срички? a) b) 3) Коя дума има повече срички? a) b) 4) Коя дума има повече срички? a) b) 5) Коя дума има повече срички? a) b) 6) Коя дума има повече срички? a) b) 7) Коя дума има повече срички? a) b) 8) Коя дума има повече срички? a) b) 9) Коя дума има повече срички? a) b) 10) Коя дума има повече срички? a) b)

Коя дума има повече срички?

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо