1) Коя дума има повече срички? a) b) 2) Коя дума има повече срички? a) b) 3) Коя дума има повече срички? a) b) 4) Коя дума има повече срички? a) b) 5) Коя дума има повече срички? a) b) 6) Коя дума има повече срички? a) b) 7) Коя дума има повече срички? a) b) 8) Коя дума има повече срички? a) b) 9) Коя дума има повече срички? a) b) 10) Коя дума има повече срички? a) b)

Коя дума има повече срички?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?