Създаване на по-добри уроци по-бързо
True: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, nota mi, nota sol, nota dó, False: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, clave de sol, nota sol na flauta, nota dó (grave) na flauta,

Compassos e notas musicais

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо