Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) School subjects are: a) pen, English, maths b) art, PE, mark c) IT, PE, science 2) School subjects are: a) PE, maths, English b) pencil, ruler, IT c) prize, report, mark 3) Wychowanie fizyczne (w-f) to: a) IT b) art c) PE 4) Plastyka to: a) science b) art c) English 5) Przyroda to: a) science b) IT c) English 6) IT to: a) informatyka b) matematyka c) muzyka 7) Science to: a) plastyka b) muzyka c) przyroda 8) I've got very good ...... a) IT b) marks c) English

My favourite school subjects

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо