Създаване на по-добри уроци по-бързо
art - 미술, English - 영어, math - 수학, music - 음악, musician - 음악가, P.E. - 체육, painter - 화가, science - 과학, social studies - 사회, subject - 과목,

5: Lesson 4 - New Words

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо