4×5 - 20, 7×8 - 56, 6×6 - 36, 8×4 - 32, 9×5 - 45, 3×8 - 24, 7×9 - 63, 6×8 - 48, 5×7 - 35, 6×7 - 42, 9×9 - 81, 6×9 - 54,

Таблиця множення

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?