Създаване на по-добри уроци по-бързо
Spaceship - Rocket, World - Earth, Garbage - Trash, Purchase - Buy, Begin - Start, Assist - Help, Gather - Collect, Present - Gift, Awful - Terrible ,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо