Създаване на по-добри уроци по-бързо
tell - told, die - died, begin - began, meet - met, speak - spoke, shine - shone, bring - brought, put - put, write - wrote, think - thought, send - sent, take - took, make - made, find - found, buy - bought,

Irregurar Part2

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо