Създаване на по-добри уроци по-бързо
cabbage, apple, pumpkin, bell pepper, lemon, cauliflower, broccoli, tomatoes, carrots, mushroom, lime, garlic, orange, aubergine, potatoes, chili peppers, corn, lettuce, avocado, pomegranate, celery.

match Fruit and vegetables

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо