1) 2 х 1 = a) 1 b) 2 c) 3 2) 2 х 2 = a) 4 b) 2 c) 6 3) 2 х 3 = a) 9 b) 10 c) 6 4) 2 х 4 = a) 12 b) 16 c) 8 5) 2 х 5 = a) 10 b) 20 c) 5 6) 2 х 6 = a) 6 b) 12 c) 14 7) 2 х 7 = a) 8 b) 18 c) 14 8) 2 х 8 = a) 16 b) 18 c) 20 9) 2 х 9 = a) 16 b) 18 c) 9 10) 2 х 10 = a) 2 b) 21 c) 20

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?