What is the first sound in winter?, What is the last sound in snow?, What rhymes with coat?, What is the beginning sound in cold?, What is the final sound in hat?, Clap the syllables in snowman., Say got. Say it again but don't say /g/, What rhymes with hill?, What is the first sound in freezing?, What is the last sound in hockey?, Clap the syllables in hot chocolate. , Clap the syllables in toboggan. , What is the last sound in build?, What is the first sound in mittens?, Say sled. Say it again but don't say /s/, What rhymes with slide? , Say snow. Say it again but don't say /s/, What rhymes with park?, What is the beginning sound in gloves? , What is the final sound in outside? , What rhymes with cold?, Sound out play., Sound out ice., Sound out tree., Sound out outside. , What rhymes with skate?, What is middle sound in cool?, What is the middle sound in fun?, What is the middle sound in tag?, Clap the syllables in frozen. , Say ball. Say it again but don't say all. , Do these words rhyme? snow, go, Do these words rhyme? ice, nice, Do these word rhyme? sun, cold.

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?