1) Защо свети Петър, повикан от Господа, започнал да ходи по водата? a) защото всеки човек, щом поиска, може да ходи по водата b) защото имал свръхестествени сили c) защото повярвал в думите на Господа:"Ела и ходи!" 2) Защо свети Петър започнал да потъва след това? a) защото имало силни вълни b) защото се усъмнил и вярата му в Бога отслабнала c) защото се появило подводно течение 3) Как Господ нахранил 5 хиляди души, които останали до късно да Го слушат? a) Господ умножил 5 хляба и 2 риби, които стигнали за всички хора b) донесли много храна от съседните села c) Господ предварително им казал да носят храна 4) Как Господ помогнал на рибарите, които не могли да уловят риба? a) дал им друга храна да занесат в домовете си b) наредил отново да хвърлят мрежите си и се хванала много риба c) посъветвал ги да отидат на друго езеро за риба 5) Какво чудо сторил Господ на сватбата в Кана Галилейска? a) умножил хлябовете, които били свършили b) умножил гозбите, които били свършили c) превърнал водата във вино, когато то свършило

Тема 2.4 Чудесата на Иисус Христос, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?