ball, teddy, doll, car, puzzle,

Playtime Lesson 1

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?