I form (sing) - ai, you (sing)  - as, he/she/ we ( sing ) - a, we (plural) - avons, you (plural) - avez, he/she (plural) - ont,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?