1) На 2 се делят само тези числа, на които:  a) последната им цифра се дели на 2 b) последната им цифра не се дели на 2 c) последната им цифра е 2 d) имат сума от цифрите, която се дели на 2 2) На 3 се делят всички числа, за които a) последната цифра е 3 b) последната цифра се дели на 3 c) сборът от цифрите се дели на 3 d) представа си нямам 3) На 5 се делят всички числа, за които: a) последната цифра е 0 или 5 b) последната цифра се дели на 5 c) имат сума от цифрите 5 d) това не сме го учили 4) на 9 се делят всички числа, за които: a) последната цифра е 9 b) сборът от цифрите се дели на 9 c) първата цифра е 9 d) май съм го забравил 5) Числителят на дробта 3/4 е: a) 3 b) 4 c) 12 d) 7 6) Знаменателят на дробта 2/5 е: a) 2 b) 5 c) 10 d) друго 7) 3/5 от нещо означава, че сме го: a) разделили на 3 и взели5 b) разделили на 5 и взели 3 c) разделили на 8 и взели 3 d) разделили на 8 и взели 5 8) правилните дроби имат: a) числител < от знаменател b) числител > от знаменател c) числител = на знаменател 9) посочи правилните дроби a) 2/3, 12/19, 9/78 b) 3/2, 13/12, 15/15 c) 2/9, 4/4, 87/86 10) правилните дроби са: a) по-големи от 1 b) равни на 1 c) по-малки от 1 11) Неправилните дроби са: a) по-големи от 1 b) равни на 1 c) по-малки от 1 12) коя обикновена дроб е оцветената част от изображението  a) 4/8 b) 8/4 c) 1/2 d) 4/4 13) коя обикновена дроб е оцветената част от изображението: a) 5/2 b) 2/5 c) 2/3 d) 3/2 14) коя обикновена дроб е изобразена на числовия лъч  a) 2/3 b) 3/2 c) 2 d) 3 15) коя обикновена дроб е изобразена на числовия лъч a) 4/6 b) 2/3 c) 2/4 d) 4/2 16) коя десетична дроб е оцветената част от изображението  a) 0,26 b) 0,74 c) 26,74 17) коя е най-малката дроб от множеството:  a) b) c) d) 18) обиколката на трапеца от изображението е: a) 12 b) 7 c) 14 19) лицето на трапеца от изображението е: a) 10,5 b) 14 c) 21 d) 28 20) Лицето на триъгълника от изображението е: a) 9 b) 4,5 c) 12 d) 7 21) Страната срещу правия ъгъл в правоъгълен триъгълник се нарича: a) катет b) хипотенуза c) височина d) диагонал 22) успоредник с равни страни се нарича: a) квадрат b) правоъгълник c) трапец d) ромб

Разходка в математиката 5

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?