横 héng, 竖 shù, 撇 piē, 捺 nà, 提 tí, 横折 héng zhé, 竖钩 shù gōu, 点 diǎn.

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?