1) mon père a) my dad b) my mum c) my brother 2) mon frère a) my sister b) my brother c) my mum 3) ma mère a) my sister b) my father c) my mother 4) ma soeur a) my sister b) my dad c) my brother

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?