Денят на прошката е на празника ____. Първо прошка искат ____. Взаимно си целуват ____. И двамата казват: ____.

Тема 6.3 Простено - Прости!, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?